• Αρχική
  • Ανακοινώσεις
  • Κατασκευή ιδιωτικής υπονόμου και σύνδεσης αυτής με το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα Αγίας Νάπας

Κατασκευή ιδιωτικής υπονόμου και σύνδεσης αυτής με το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα Αγίας Νάπας

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018, 13:25
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για υποχρεωτική σύνδεση των υποστατικών τα οποία ευρίσκονται εντός των ορίων του Συμβουλίου και μπορούν τεχνικά να εξυπηρετηθούν από το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα Αγίας Νάπας έχει λήξει.
Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη συμμορφωθεί, καλείστε όπως άμεσα, υποβάλετε σχετική αίτηση στο Συμβούλιο μαζί με όλα τα αναγκαία στοιχεία για την έκδοση της άδειας σύνδεσης του υποστατικού σας με το Αποχετευτικό Σύστημα. Νοείται ότι η σύνδεση μπορεί να γίνεται μόνο μετά από την εξασφάλιση της γραπτής συναίνεσης του Συμβουλίου.
Στο ενδεχόμενο παράλειψης συμμόρφωσης με τα πιο πάνω πέραν της πιθανότητας λήψης δικαστικών μέτρων από την πλευρά του Σ.Α.Α.Ν, σας επισημαίνουμε ότι το Δημαρχείο της Αγίας Νάπας δεν θα προχωρά στην ανανέωση της άδειας λειτουργίας των διαφόρων υποστατικών, στις περιπτώσεις που η σχετική αίτηση για έκδοση της άδειας σύνδεσης του υποστατικού δεν έχει υποβληθεί.

Copyright © 2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας.
Designed & Developed by Technomart.