Έντυπα

Έντυπα Αιτήσεων

Όνομα Έντυπο
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΛΛΙΚΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Προκήρυξη Θέσεων
Πλαίσιο πλήρωσης της θέσης Μηχανικού Αποχετεύσεων
Πλαίσιο πλήρωσης της θέσης Τεχνικού
Πλαίσιο πλήρωσης της θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
Τεκμήρια Γνώσης Γλωσσών
Έντυπο Αίτησης
Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων
Αποτελέσματα πρακτικής εξέτασης για πλήρωση της κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ημερομην

Copyright © 2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας.
Designed & Developed by Technomart.