Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας εγκαθιδρύθηκε με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971.

Διοικητικό Συμβούλιο 2020

 Πρόεδρος                                                                                                                     

  • Χρίστος Ζαννέττου        

 Μέλη

  • Αντώνης Χρίστου
  • Παναγιώτης Μάρκου
  • Αναστασία Τσοκκή
  • Θανάσης Γιασεμή
  • Κωνσταντίνος Ζαννέττου
  • Μάριος Βάσου
  • Δημήτρης Ττοφινή
  • Αιμιλία Ευαγγέλου Ξύδια

Copyright © 2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας.
Designed & Developed by Technomart.